Muğla 33°C

ZMO Muğla Şubesi’nden yeni düzenlemeye tepki

22 Temmuz 2020

ZMO Muğla Şubesi’nden yeni düzenlemeye tepki
MUĞLA-Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Muğla Şube Başkanı Uluhan Korkut, bitki koruma ürünlerinin Ziraat Mühendisleri dışında başka mesleklere de satış ve uygulama yetkisi veren düzenlemeye tepki gösterdi. Korkut, “Bitki koruma ilaçlarının zehir olarak tüketilmemesi için ziraat mühendisleri dışında ilgisiz farklı mesleklere satış ve uygulama yetkisi verilmemelidir” dedi. ZMO Muğla Şube Başkanı Korkut, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ziraat mühendisliği dışındaki mesleklerin zirai ilaç bayiliği ile ilgili verilen mevcut yetki belgelerinin iptalini istedi. Korkut açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Halk sağlığı ve toplumların geleceği açısından büyük önem taşıyan bitki koruma ürünleri alanında son yıllarda süre giden mevzuat karmaşası karşısında; odamızın en son 13.02.2019 tarih 30685 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bir önceki yönetmelik değişikliği ile ilgili açtığı davalar henüz sonuçlanmamış iken ve soruna ilişkin görüşmelerde verilen sözlere rağmen, Bakanlık ziraat fakültelerinde 4 yıl boyunca eğitim gören meslektaşlarımızı ve tarımsal yükseköğrenimi dikkate almayan tutumundan vazgeçmeyerek; 18 Temmuz 2020 tarihli ve 31189 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin birinci fıkrasında yaptığı değişiklikle; bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabilecek meslekler arasına; doğrudan ilgili ve tek yetkili olması gereken Ziraat Mühendisi dışında; daha önce maddeye eklenen Eczacı, Kimya Mühendisi/Kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş Tekniker veya Ziraat Teknisyeni meslek alanları yanına; bu kez de ‘Orman Mühendisi/Orman Endüstri Mühendisi’ni eklemiştir. Ülkemizde eğitim ve istihdam planlamasının birlikte yapılmaması nedeniyle hem eğitim alanında hem de istihdam alanında çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Derinleşerek yaşadığımız ekonomik kriz ortamında işsizlik yanında üniversite mezunu işsiz oranları, meslektaşlarımız da dahil, endişe verici düzeye yükselmiştir. Böylesi bir ortamda bir meslek odasının üyelerinin istihdamına yönelik tek taraflı taleplerinin, doğrudan ilgili meslek disiplini ve meslek odasının yasal hak ve yetkileri yok sayılarak, mevcut kamu yönetimince keyfi biçimde yürürlüğe konulması kabul edilemez bir durumdur ve hukuki olarak sorunludur. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yayınlanan son Yönetmelik değişikliği, yalnızca istihdam alanını kendince ve keyfince düzenleme sorunu değil, doğrudan gıda güvencesi, gıda güvenliği ve halk sağlığını ilgilendiren çok ciddi bir sorundur. Çünkü bitki koruma ürünleri bilinçsiz ve yanlış kullanım halinde insan sağlığı, doğal çevre ve tüm canlılar için hayati tehlikelere yol açabilmektedir. Bu nedenle zirai ilaçlar, bu alanda eğitim almış uzman kişiler olan ziraat mühendisleri tarafından satılmalı ve yine ziraat mühendislerinin gözetiminde uygulanmalıdır. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması ve ihracatta yaşanan sıkıntıların önüne geçilebilmesi ancak bu yolla sağlanabilir. Dolayısıyla bu alana ilişkin eğitim almayan ve bilgi sahibi olmayan meslek gruplarının bu ilaçları satmaları doğru değildir. Bitki koruma ürünlerini satma ve depolama yetkisinin yalnızca ziraat mühendislerine ait olduğunun bir kez daha altını çizerken, Özellikle tüm tüketicilerimizi, sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda bitki koruma alanındaki mevcut yanlışa, gerekli ve sonuç alıcı tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Özetle; Ziraat Mühendislerinin Yasa, Tüzük ve Yönetmelikle düzenlenmiş hak ve hükümleri yok sayılarak, keyfi Yönetmelik değişikliği ile mesleki alandaki hakların ilgisiz bir kesime istihdam yaratma ya da siyasi çıkar sağlama amacıyla yasa dışı düzenlenmesi her açıdan yanlıştır ve hukuka aykırıdır. Bu aşamada, sorunun kalıcı çözümü için; Ziraat Mühendisliği dışındaki mesleklerin doğrudan ilgili olmadığı zirai ilaç bayiliği, çiftçiye uygulamalı eğitim dahil olmak üzere yeniden değerlendirilmeli ve dolaylı bağ aramaksızın diğer meslek disiplinlerine verilen mevcut yetki belgeleri iptal edilmelidir. Bakanlık, yasaya aykırı bir biçimde serbest çalışan Ziraat Mühendislerinin TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’na üye zorunluluğunu göz ardı etmemeli, yasa gereği bitki koruma ürünlerinde bayi ya da toptancı izin belgesi almak isteyen Ziraat Mühendislerinin meslek odasına üye olduğunu gösterir belgenin başvuru sırasında bayi ya da toptancılık yapacakları ildeki il müdürlüklerince istenilmesini zorunlu kılmalıdır. Oda, mevzuatı gereği bu konuda yanlış iş ve işlem yapan üyelerini denetleyebilmelidir. Bizler farklı meslek disiplinlerinin kendi çalışma alanlarına saygılıyız. Bizlerin çalışma alanına girilmesine ise karşıyız. ODA’mız, yanlışlara yeni yanlışlar eklenmesine izin vermeyecek, yargı yolu dahil haklı mücadelesini sonuna kadar sürdürmeye devam edecektir. İnsanlarımızın topraktan sofraya sağlıklı beslenmeye çalışırken, birilerinin ilgili ilgisiz her meslek alanına tarımsal ilaç üretme, satma ve alana uygulama yetkisi vererek, insanlarımızın beslenirken bitki koruma ilaçlarıyla zehirlenmemesi dileğiyle. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisliği mesleğine karşı yürütülen gizli ve kirli girişimlere izin vermeyecektir.”