Ankara Ili Nasıl Yazılır?(Çözülmüş)

Bu kelime genellikle Ankaraili şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Ankara ili şeklinde olmalıdır.

  • Ankara ili Ayrı yazılır ve tırnakla ayrılmaz. Bu kelime genellikle Ankara il’i, Ankaraili şeklinde yanlış yazılmaktadır.

Ankara ili derken i büyük mü?

13. Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar: Afrika, Asya; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu; İstanbul, Taşkent; Turgutlu, Ürgüp; Akçaköy, Çayırbağı; Bahçelievler, Kızılay, Sarıyer vb.

Ankara’ya nasıl yazılır TDK?

“ Ankara ‘ya mı?” yoksa “ Ankaraya mı?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Ankaraya şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Ankara ‘ya şeklinde olmalıdır.

Kuzeydoğu nasıl yazılır?

Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri ayrı yazılır: Batı Trakya, Doğu Anadolu, Güney Kutbu, Kuzey Amerika, Güneydoğu Anadolu, Aşağı Ayrancı, Yukarı Ayrancı, Orta Anadolu, Orta Asya, Orta Doğu, İç Asya, İç Anadolu,

Meslek adları nasıl yazılır TDK?

Meslek ve saygı bildiren sözcükler özel isimle birlikte kullanılmışsa büyük.özel isim olmadan kullanılmışsa küçük harfle başlar.

Hanım büyük mü yazılır küçük mü?

Yanıt: Büyük harflerin kullanımı için size derneğimizin kılavuzunu önereceğiz. “Dönemin Cumhurbaşkanı İnönü, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Veli, İş Bankası Genel Müdürü, Ali Bey, Ayşe Hanım …” biçimleri doğrudur.

You might be interested:  Istanbul Dan Didime Nasıl Gidilir?

Balıkesir ili nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Balıkesir ‘li şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Balıkesirli şeklinde olmalıdır.

Ankara’nın mı Ankaranın mı?

“ Ankara ‘da mı?” yoksa “ Ankarada mı?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Ankarada şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Ankara ‘da şeklinde olmalıdır.

Türkiye’de de nasıl yazılır?

Normalde türemiş sözcüklere getirilen ekler birleşik yazılıyor, “ Türkiye ” de “Türk” sözcüğünden türemiş bir sözcük. Bana göre “ Türkiyede ” olarak yazılması lazım ancak çoğu yerde görüyorum ki Türkiye ‘de şeklinde yazılıyor.

Rakamlar nasıl yazılır?

Sayılar, saat ve dakikalar metin içerisinde yazıyla yazılır. Ayrıca birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır: Örnek: bin yıldan beri, dört kardeş, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, saat yediye çeyrek kala, mesela saat onda; iki yüz, üç yüz altmış beş.

Kuzeydoğu nasıl yazılır büyük mü?

güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu. Yön adları, yön anlamını koruyunca, küçük harfle başlatılır. Bu sabah, batıya değil, doğuya doğru yürüdük. Rüzgâr, kuzeydoğudan esecek.

Kuru yemiş nasıl yazılır?

Kuruyemiş Kelimesinin TDK ‘ya Göre Doğru Yazılışı Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler ayrı değil bitişik yazılır. Kuruyemiş sözcüğü de birleşik isim olduğu için bitişik yazılması gerekir.

Akşam üstü nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Akşam üzeri şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Akşamüzeri şeklinde olmalıdır.

Meslek adları büyük harfle yazılır mı?

Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar ve meslek adları büyük harfle başlar.

Isimden önce gelen meslek adları nasıl yazılır?

> Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe adları büyük harfle başlar.

You might be interested:  Istanbul Dan Bursa Inegöl'e Nasıl Gidilir?(EN iyi 5 ipucu)

Meslek adlarına gelen ekler nasıl yazılır?

Saygınlık ifadelerine (unvan, meslek adı) gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Örnek: Ali Bey´in, Kemal Paşa´ya … 17. KÜÇÜK VE BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI Unvanlar ve saygı sözlerı yer adı olarak kullanıldıgında kullanıldıkları özel isim ile bitişik yazılırlar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *