Ankara Cumhuriyet Savcılığı Nerede?(Çözüm bulundu)

Cumhuriyet başsavcılığı nerede bulunur?

Mahkeme kuruluşu bulunan her il merkezi ve ilçede, o il veya ilçenin adı ile anılan bir Cumhuriyet Başsavcılığı kurulur. Cumhuriyet Başsavcılığında, bir Cumhuriyet Başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet Savcısı bulunur.

Başsavcı görevi nedir?

Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak, Kesinleşen mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve izlemek, Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı kimdir?

Ahmet AKÇA İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara ‘da tamamladı. 1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. Bir yıllık avukatlık stajının ardından 1997 yılında Hakim adaylığına başladı.

Cumhuriyet Savcısı kime bağlı?

Hakim ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.

Cumhuriyet Savcısı kimden emir alır?

Savcılık kurumu idari bir yapıya sahip olması nedeniyle düzenlemesinde hiyerarşi bulunmaktadır. Astlar kurum içinde üstten emir alırlar.

Cumhuriyet savcısı ne iş yapar?

Savcılar, idari bakımdan Adalet Bakanlığı’na bağlıdırlar. Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suçları ve kanunda kamu davasının açılmasının gerekli olduğu bildirilen hususlarda herhangi bir şikayet eden olmasa da soruşturma yapmak ve kamu davasını açmak Cumhuriyet Savcılarının görevidir.

You might be interested:  Ankara Etnografya Müzesi Ne Zaman Açıldı?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ne iş yapar?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili kanunlar gereği üst düzey kamu görevlileri hakkında soruşturma yapma, iddianame düzenleme, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verme, açılan davalarda iddia makamını temsil etme ve kanun yoluna başvurma görevi bulunmaktadır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kaç yıl görev yapar?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin görev süreleri dört yıldır.

Hâkim mi daha üst savcı mı?

Savcı temel olarak devleti hukuksal anlamda temsil eden ve kamu yararını gözeten kişilerdir. Hakim ise davaları karara bağlayan kimselerdir. Bu bakımdan savcılar davaları karara bağlamamaktadır. Bu yüzden protokol açısından hakim, savcıdan daha üstündür.

Ankara Adliyesi Komisyon başkanı kimdir?

29.01.2021 tarihinden itibaren Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Yılmaz ÇİFTÇİ evli ve üç çocuk babasıdır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kim 2021?

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleşen basın toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil de yer aldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı kimdir?

Asena Aslan Şener görevi devralan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman’a yeni görevinin, Hatay ‘a, yargı camiasına ve kendisine hayırlı olması temennisini iletti. Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Baro Başkanı Av.

Hakim ve savcılar adli yönden kime bağlı?

Hakimler ve savcılar, kanunda belirtilenden başka, resmi ve özel hiçbir görev alamazlar. Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar. Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar, hakimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler.

Savcı il emniyet müdürüne emir verebilir mi?

Savcıları bir suç soruş- turması ile ilgili olarak, o yerin en büyük kolluk amirine emir verebilir.

You might be interested:  Ankara Otogar Nereye Yapılacak?

Cumhuriyet savcıları hangi davalara bakar?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili kanunlar gereği üst düzey kamu görevlileri hakkında soruşturma yapma, iddianame düzenleme, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verme, açılan davalarda iddia makamını temsil etme ve kanun yoluna başvurma görevi bulunmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *