Muğla 14°C

ÖNEMLİ DUYURU – Muğla Valiliği İl Hıfzısıhha Meclisi Kurul Kararı

21 Kasım 2020

ÖNEMLİ DUYURU – Muğla Valiliği İl Hıfzısıhha Meclisi Kurul Kararı
18/11/2020 tarih ve 2020/99 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan kararların uygulaması ile ilgili aşağıdaki tedbir kararlarının alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Buna istinaden İlimizde;
1. 20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmamalarına,
2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesinin alınmış olması şartı aranmasına,
3. Genelge ile gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan 65 yaş üzeri sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensubu olan vatandaşlarımızın kısıtlamadan muaf tutulmasına,
4. 20 yaş altı gençlerin ve çocukların 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmelerine,
5. 29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesine,
6. KPSS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf oldukları belirlendiğinden bu sınavlara girecek her yaş grubundaki kişilerin sokağa çıkma saat kısıtlamasına tabi olmamalarına,
7. İnşaat sektörü ve çalışanları 2020/99 Nolu İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurul Kararının 5.1/ğ ve 5.2/ğ hükümleri uyarınca üretim ve imalat tesisleri ile buralarda çalışanlar için getirilen istisna hükmü kapsamında olduğundan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
8. Hastanelerde bulunan yeme-içme mekânları (kantinler, kafe vb.) İçişleri Bakanlığının 18/11/2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara (çalışma saatleri, servis yöntemi vb.) doğrudan tabi değildir. Hastanelerde bulunan yeme-içme yerlerinin çalışma usul ve esasları hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenmesine,
9. Oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek olup diğer lokanta veya restoranlara yönelik getirilen kısıtlamalara tabi olmamasına, ancak oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmamalarına,
10. Havaalanları içerisindeki yeme içme mekanları (lokanta, restoran, kafe vb.) sadece yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla Genelge kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalar dışında tutulmasına,
11. Deniz turizmi amaçlı ticari faaliyet gösteren tekne ve yatlar gezi maksatlı teknelerine aldıkları müşterilerine yeme-içme amaçlı servis yapmamalarına,
12. Seyahat acentalarının vermiş olduğu tur, paket tur, konaklama veya transfer hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin, 2020/99 Nolu İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurul Kararında belirtilen “5.2/u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler” istisnası kapsamında olmasına,
13. Havalimanlarındaki mağazaların (giyim, hediyelik eşya vb. işyerleri), 2020/99 Nolu İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurul Kararının 1 inci maddesi ile faaliyet gösterebilecekleri zaman aralığının 10:00-20:00 saatleri arası olarak belirlenen iş yerleri kapsamı dışında tutulmasına,
14. Tekel büfelerinin, 2020/99 Nolu Kararımızın 1 inci maddesi kapsamında marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamalarına (saat 10:00-20:00 arası çalışabilme) tabi olmasına,
15. Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan işyerlerinin sadece bu ürünlerin satışını sabah 08:00-10:00 saatleri arasında gel-al şeklinde yapabilmelerine,
16. Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilmesine, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilmesine,
17. İçişleri Bakanlığınca, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarıyla yapılan görüşmeler sonucunda; çalışan anne- babaların durumu da göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşlerle birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerin yüz yüze eğitim faaliyetlerine devam edebilmelerine,
18. 30.04.2020 tarih 7486 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında “Hayvan Besleme Grubu Üyeleri” ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen diğer vatandaşlarımız hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına, önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi hayvan severlerin hafta sonlarında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını giderebilmelerine,
19. Reklam ve dizi sektörü ile çalışanları, 2020/99 Nolu Kararımızın 5.1/ğ ve 5.2/ğ hükümleri uyarınca üretim ve imalat tesisleri ile buralarda çalışanlar için getirilen istisna hükmü kapsamında olduğundan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
20. Pazarcı esnafımızın, sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazaryerine nakliyesi/kurulumu bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmamalarına, ancak pazaryerlerinde 10:00 ila 20:00 saatleri arasında vatandaşlarımıza satış yapılabilecek olup bu açıdan marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamasına tabi olmalarına,
21. Otel rezervasyonu bulunan vatandaşlarımızın konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel araçlarıyla seyahat edebilmelerine,
22. Turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan yabancı turistlerin hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
23. Amatör liglerin ertelenmiş durumda olması nedeniyle, yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetleri durdurulan halı sahalarda antrenman yapılmamasına ve futbol okulu/akademisi gibi faaliyetlerin sonlandırılmasına,
24. Biyosidal ürün uygulayıcı işyerlerinin (haşerelere karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulaması yapan) ve çalışanlarının hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
25. Balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren küçük balıkçı tekneleri, gırgır ve trol teknelerinin ve bu teknelerde çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
26. İlimizde çiftçilik yapan vatandaşlarımızın, çiftçilik faaliyetlerinde bulundukları zamanlarda (arıcılık, hayvancılık vb) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
27. Tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin yaşanması muhtemel, öngörülemeyen afet sonucu oluşabilecek hasarlarla ilgili mağduriyetlerinin önüne geçilmesi açısından TARSİM çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
28. Ateşçi belgesini ibraz eden kalorifer yakıcılarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir.