Muğla 16°C

Muğla Barosunda görüş ayrılığı


Muğla Barosunda görüş ayrılığı
MUĞLA (MKG)- Muğla Barosu önceki dönem Başkanları ve delegeleri; Birdal Ertuğrul, Mustafa Hükkamoğlu, Ayla Kara ve Süleyman Aksoy, son günlerde tartışma yaratan Avukatlık Yasasında değişiklik içeren taslağa ilişkin açıklama yaptı. Ertuğrul, Hükkamoğlu, Kara ve Aksoy imzası ile yayınlanan, “Siyasal iktidarın, Baroların yapısını ve seçimin değiştirmek amacıyla Avukatlık Yasasında değişiklik için hazırladığı taslağı önümüzdeki günlerde TBMM’ye getireceği basında yer almakta ve konu kamuoyunda tartışılmalara neden olmaktadır” ifadelerinin yer aldığı ortak açıklamada şu başlıklar öne çıktı:
‘MUĞLA BAROSU YASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİR’
“Konu ile ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği’nin dört yönetim kurulu üyesi açıklama yaparak bu değişiklik isteğine karşı çıktığı gibi Muğla Barosu Başkanlığı da bu çalışmaları varlığı doğrulanmayan çalışmalar olarak niteleyerek Avukatlık Yasası değişikliğine karşı olduğunu belirtmiştir. Daha sonra 51 Baro başkanı adına yapılan ve Muğla Barosu adına katılınmayan açıklama ile böyle bir değişikliğin hukuk devleti ilkesini yok edeceği ve Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracağını ve böyle bir girişimin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırı olacağı ve esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroların böyle bir girişime sonuna kadar karşı olacağı vurgulanmıştır.
‘AVUKATLARIN VE BAROLARIN ELLERİ KOLLARI BAĞLANACAKTIR’
Avukatlık Yasası değişikliği ile Baroların seçim sistemleri değiştirilerek büyük Baroların delege sayılarının azaltılması ve bir ilde birden fazla Baro kurularak ve seçimde nispi temsil sistemi getirilerek çeşitli siyasal görüşlere göre örgütlerin, grupların etkin olması ve Baroların ve avukatların birbirlerine karşı olmaları ve yasamızın 76. maddesindeki Baroların hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak maddesini değiştirerek avukatların ve Baroların ellerini kollarını bağlayarak demokrasi ile bağlarını kesmek amaçlanmaktadır.
‘KAMUSAL GÖREV YAPMALARI ENGELLENECEKTİR’
Böylece Barolar bir yandan sadece avukatların özlük işlerini yürüten ve doğrudan iktidara bağımlı boynu bükük birer örgüt haline getirmek ve bir yandan da tüm ülkeyi ve yurttaşları ilgilendiren termik, hidroelektrik, jeotermik santraller, Kaz Dağları gibi konularda dava açmak, müdahil olmak gibi yasadan doğan kamusal görevlerini yapmalarını engellenmek istenmektedir.
‘YASA DEĞİŞİKLİĞİ AVUKATLIK İLKELERİNE AYKIDIR’
Böyle bir durum mesleğimizin atasözü olan ‘Görevlerimizi yaparken kimseye, ne müvekkile ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı’ ilkesine de açıkça aykırıdır.
‘BARO BAŞKANININ ORTAK GÖRÜŞE KATILMAMASINI DOĞRU BULMUYORUZ’
Siyasal iktidarın yasamızı antidemokratik amaçlı olarak değiştirmek isteği ve çalışmasına sonuna kadar karşı olduğumuzu ve Türkiye Barolar Birliğinin 4 yönetim kurulu üyesini ve 51 Baro Başkanının 11.05.2020 tarihli açıklamalarını desteklediğimizi ve böyle bir durumda 51 Baro ile birlikte davranması gereken Muğla Baro Başkanının, bu açıklamaya siyasal iktidarın yapmakta olduğu çalışmanın niteliği belli iken taslağın görülmeden açıklama yapmanın doğru olmadığı gerekçesi ile katılmamasını doğru bulmuyor ve böyle bir davranışın Muğla Barosu avukatlarının çok büyük bir çoğunluğunun düşüncesi olmayacağını belirtiyoruz”.