Muğla 17°C

MSKÜ Özel Eğitim Uygulama Birimi hizmete girdi

21 Kasım 2020

MSKÜ Özel Eğitim Uygulama Birimi hizmete girdi
MUĞLA-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünün “Uygulama Birimi” hizmete açıldı. Bu merkezde özel gereksinimi olan bireylere ve ailelerine eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek. MSKÜ Eğitim Fakültesi binasına kurulan merkezde dil gecikmesi olan; işitme yetersizliğinden, zihin yetersizliğinden ve otizm spektrum bozukluğundan etkilenen ya da risk altındaki çocuklar eğitim alabilecek. Birim içerisinde bir bireysel eğitim odası ile çocuklara ve ailelerine eğitim verebilmek için bir grup eğitim odası bulunuyor. Bu birim aynı zamanda Özel Eğitim Bölümü lisans öğrencileri için de uygulama yapabilecekleri bir ortam niteliği taşıyor. Eğitim Fakültemiz, Üniversite bünyesinde gerçekleştirdikleri bu çalışmasıyla Muğla ve çevre illere de öncü olacak. Birimi ziyaret eden MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Üniversitelerin önemli misyonlarından biri de bulunduğu bölgenin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktır. Toplumun sorunlarına çözüm bulmaktır. Bu bağlamda bu bölgede eksikliği hissedilen özel eğitim hizmetleri, bu birim tarafından karşılanacaktır. Özel eğitim hizmetlerine ulaşmakta zorluk yaşayan aileler çocukları için bu birimde bilimsel düzeyde eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alabilecektir. Bu yüzden bu birim oldukça önem arz etmektedir” dedi. Birimin ailelerin iyi oluş hallerine katkıda bulunarak toplumla bütünleşmesine fayda sağlayacağını söyleyen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman da aynı zamanda özel eğitim bölümünün Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin eğitimine ve kaynaştırma öğrencilerinin desteklenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Özel Eğitim Uygulama Birimi’nde zihinsel yetersizlik ve otizm alanında aile eğitimi, erken çocukluk eğitimi, beceri öğretimi ve uzaktan öğretim çalışmaları bulunan Dr. Öğretim Üyesi Mine Kizir ve Dr. Öğretim Üyesi Candan Hasret Şahin görev alacak. İşitme kayıplı bireyler alanında ise dil, çalışma belleği ve okuma alanında çalışmaları olan Ar. Gör. Hatice Akçakaya görev yapacak. Özel eğitim biriminde genel gelişim, işitsel algı, söz öncesi iletişim becerileri, dil, konuşma, bilişsel gelişim, erken okuryazarlık ve okuma becerileri ile otizmin derecelendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılacak. Aynı zamanda bilimsel temelli uygulamalarla eğitim verilecek. Ayrıca pandemi süreci boyunca küçük çocuklara, ailelerine ya da okul çağı çocuklarına çevrimiçi hizmet verilebilecek.