Muğla 15°C

MİTSO “Ertelenmiş, taksite bağlanmış borçlar ihaleye katılmaya engel değil”

19 Kasım 2020

MİTSO “Ertelenmiş, taksite bağlanmış borçlar ihaleye katılmaya engel değil”
MUĞLA-Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) ertelenmiş veya taksite bağlanmış borçların ihalelere katılmaya engel oluşturmadığını açıkladı. MİTSO’dan yapılan açıklamada; “Covid 19 salgını veya başka bir nedenle ertelenmiş veya taksite bağlanmış vergi veya Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları, vadesindeki borçlar aksatılmamış ise ihalelere katılmaya engel oluşturmayacak. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Covid-19 salgını veya başka bir nedenle ertelenmiş veya taksite bağlanmış borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece ihalelere katılıma engel sayılmayacak. Yapılan açıklamada ilgili mevzuat kapsamında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun ve kesinleşmiş vergi borcunun tecil ve taksitlendirilerek ya da özel kanunlara göre yeniden yapılandırılarak ödeme planına bağlanan ya da yapılandırmaya ilişkin taksit veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülükleri yerine getirilmiş prim, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, kesenek, kurum karşılığı ile bunların kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyeceği bildirildi. Söz konusu borçların vadesi geçtiği halde ödenmemiş olmakla birlikte ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak kabul edilmeyeceği belirtilerek ihaleye katılmak isteyenin ‘vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olarak kabul edilmeyeceği’ ifade edildi. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre; Covid-19 salgını veya başka bir nedenle ertelenmiş veya taksite bağlanmış vergi veya SGK prim borçları olanlar, yapılandırılmış borçlarını vadesini aksatmadan ödemekte iseler; borçları ‘kesinleşmiş vergi borcu’ olarak kabul edilmeyecek ve kamu ihalelerine katılabilmeleri için istenen borç durumunu gösterir belge ‘borcu vardır’ şeklinde değerlendirilmeyerek ihalelere katılmaları mümkün olacak” ifadeleri yer aldı.