Muğla 17°C

Kamu Alacakları Yapılandırmasına ilişkin başvuru tarihi; 31 Aralık 2020

21 Kasım 2020

Kamu Alacakları Yapılandırmasına ilişkin başvuru tarihi; 31 Aralık 2020
MUĞLA-Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun” kapsamında getirilen çeşitli kamu alacaklarının yapılandırılmasından yararlan isteyenlerin 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan kesinleşmiş borçları kapsayan yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin yapılandırılan borçlarının ilk iki taksitini mutlaka süresi içinde ödemiş olmaları zorunluluğu bulunuyor. Odaların aidatları ve öğrencilerin kredileri borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.
YAPILANDIRMA NELERİ KAPSIYOR?
17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yapılandırma kanununa göre yapılandırılarak 18 taksitte ödenebilecek borçlar şunlar: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, Öğrenim Katkı Kredisi ve Öğrenim Kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı.