Muğla 18°C

Bodrum Kızılağaç jeotermal sondaj projesinin iptali için itiraz dilekçesi

13 Kasım 2020

Bodrum Kızılağaç jeotermal sondaj projesinin iptali için itiraz dilekçesi
MUĞLA-Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi, Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri ve yöre halkı, Kızılağaç’ta jeotermal sondaj projesinin tamamen iptali için Bodrum Kaymakamlığı’na itiraz dilekçesi ile başvurdu. Kaymakamlık kanalıyla Muğla Valiliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne itiraz ettiklerini ifade eden MUÇEP eş sözcüleri Umay Karabaş ve Güney Şirin, Kızılağaç Mahallesi Kışladağ mevkii jeotermal arama PTD dosyasının reddini, ÇED sürecinin durdurulmasını, nihayetinde çevreye telafisi mümkün olmayacak zararlar verecek Jeotermal sondaj projesinin tamamen iptalini ve sonucun kendilerine bildirilmelerini istedi. MUÇEP sözcüleri açıklamalarında şunları söyledi: “Tamamı 1. derece doğal sit olan bölge aynı zamanda arkeolojik sit alanına da sadece birkaç yüz metre mesafede. İncelenen proje tanıtım dosyasında ruhsat tarihinin de Mayıs 2020’de bitmesine rağmen, nasıl bir ÇED sürecinin başlayabildiği büyük bir soru işareti oldu. 2017’de aynı bölge için yapılan aynı başvuruda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün hidrojeoloji raporu isteğinin, bu proje dosyasında da yerine getirilmediği ve bir hidrojeoloji raporu olmadığı görülmüştür. Dosyadaki eksik belgeler dışında proje ekolojik tahribat anlamında da ciddi sakıncalar içermektedir ve bunların büyük bölümü itiraz dilekçesinde sunulmuştur. Eksiklikler, sakıncalar ve koruma önceliği gözetilerek bu projenin iptal edileceği beklenmektedir. 400 hektarlık alanda, 1000 metre derinliğe iki sondaj izni talep edilmektedir ve buralarda aranan kaynak bulunamazsa tüm alanda arama yapılabilecek ve alan delik deşik edilecektir. Bunun yaratacağı doğa tahribatı çok açıktır.”