Muğla 19°C

CHP KURULTAYINA DOĞRU

20 Temmuz 2020

CHP KURULTAYINA DOĞRU
Hafta sonu CHP 37. Olağan kurultayını gerçekleştirecek.
Kurultay öncesinde CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu’nun kurultaya ilişkin görüşlerini aldık.
Zeybekoğlu, kurultayda Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu, Parti Meclisi’nde de genel başkanın anahtar listesini destekleyeceklerini açıkladı.
Zeybekoğlu tam olarak şunları söyledi:
“Kurultayda Muğla olarak genel başkanımızı destekliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturacağı anahtar listeyi de destekliyoruz. Biz Muğla’dan bir tane parti meclisine üye istiyoruz. Bunun bizim hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Parti meclisine girecek vekilimizi genel başkanımız seçsin istiyoruz. Muğla’da 4 vekilimiz var. 3 vekilimiz ‘genel başkanımız bizi anahtar listede gösterirse çalışırız’ dediler. Mürsel Vekilim ise kişisel adaylığını açıkladı. Süleyman Girgin ile Suat Özcan ise kararı genel başkana bıraktıklarını söylediler. Biz Muğla’nın parti meclisinde temsil edilmesini istiyoruz. Bunun için de uğraş veriyoruz. Genel başkana gittiğimiz zaman biz ‘parti meclisinde temsil edilmeyi hak ediyoruz’ dedik”…
Bilindiği gibi Parti Meclisi kurultaydan sonra CHP’nin en yüksek karar organı.
CHP’de PM üyesi olmak milletvekilliğinden daha önemli kabul ediliyor.
Bu nedenle PM seçiminde büyük bir rekabet yaşanıyor.
Her kurultay öncesinde olduğu gibi 37. kurultay öncesinde de PM üyesi seçilebilmek için ülke genelinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.
İllerden gelen delegelerin konakladığı oteller bile çoktan yakın takibe alınmış durumda.
Tanıtım broşürleri ise dağıtılmayı bekliyor.
Yine bilindiği gibi Parti Meclisi 60 asıl ve 15 yedek üyesi kurultayca gizli oyla seçiliyor.
Seçimde en çok oy alan 60 üye asıl üye olarak parti meclisine giriyor.
Parti Meclisi’nin (8) asıl üyesi, bilim yönetim ve kültür platformu üyeleri içinden Genel Başkanın önereceği (12) kişi arasından Kurultayca seçiliyor.
61a maddesi hükmü (cinsiyet kotası) bu üyelikler için de uygulanıyor.
Bu adayların oy pusulaları, Parti Meclisinin diğer adaylarının seçileceği listeden ayrı olarak hazırlanıyor.
Parti Meclisi seçimlerinde ayrıca cinsiyet ve gençlik kotası da uygulanıyor.
Bilim, yönetim ve kültür platformu üyeleri, cinsiyet ve gençlik kotaları neredeyse parti meclisinin çoğunluğunu oluşturuyor.
Bugün ülke genelinde CHP örgütlerinin ya da milletvekillerinin tamamının PM’ye girebilmek için yürüttüğü rekabeti sınırlı sayıda sandalye oluşturuyor.
Kimilerine göre bu sayı 15, kimilerine göre de bu sayı 20…
Yani CHP’de parti meclisine girmek hiç kolay değil.
Zor iş.
Zira büyük bir kulis ve çaba gerektiriyor.
Kurultaydan sonra CHP’nin en yüksek karar organı parti meclisinde yer alabilmek için örgütsel bir takım kararlar gerektiriyor.
CHP Muğla milletvekili Mürsel Alban’ın parti meclisine adaylığı ortadayken (!) Muğla, parti meclisinde temsil edilmek için nasıl bir çalışma yürütüyor?
Tam olarak bilmiyoruz.
Bildiğimiz İl Başkanı Adem Zeybekoğlu’nun açıklamasında yer alan “Biz Muğla’dan bir tane parti meclisine üye istiyoruz. Bunun bizim hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Parti meclisine girecek vekilimizi genel başkanımız seçsin istiyoruz. Muğla’da 4 vekilimiz var. 3 vekilimiz ‘genel başkanımız bizi anahtar listede gösterirse çalışırız’ dediler. Mürsel Vekilim ise kişisel adaylığını açıkladı. Süleyman Girgin ile Suat Özcan ise kararı genel başkana bıraktıklarını söylediler” ifadesi kafa karıştıran türden.
Yarın devam edelim…
***
Kopyalanamaz, izinsiz kullanılamaz.
MKG/Nejat Altınsoy Temmuz 2020