Muğla 19°C

Muğla Kent Konseyleri Sonuç Bildirgesi yayınlandı


Muğla Kent Konseyleri Sonuç Bildirgesi yayınlandı
Mabolla Kent/Yerel Yönetim- Menteşe Kent Konseyi tarafından 02 Eylül 2019’da düzenlenen “Karabağların Yeşiline Kömür Karası Değdirtmeyelim” forumundan çıkan karar gereği, Muğla’da kurulu bulunan tüm kent konseyleri Menteşe Kent Konseyi çağrısıyla merkezde bir araya geldi. Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Bodrum Kent Konseyi, Datça Kent Konseyi, Fethiye Kent Konseyi, Marmaris Kent Konseyi, Milas Kent Konseyi ve Menteşe Kent Konseyleri başkan, genel sekreter, meclis başkan ve yürütme kurulları katıldı. Toplantıya katılamamasına karşın Dalaman Kent Konseyi sonuç bildirgesine imza koydu.
Muğla Kent Konseyleri arasında yürütülecek iletişim ve işbirliği sürecinin değerlendirildiği toplantının sonuç bildirgesinde şu başlıklar öne çıktı:
MUĞLA KENT KONSEYLERİ İLETİŞİM AĞI KURULDU
Muğla ilçelerinde kurulu aşağıda imzaları bulunan kent konseylerinin içerisinde yer aldığı, ‘Muğla Kent Konseyleri’ adlı iletişim, işbirliği ve dayanışma ağı kurulmuştur.  Muğla Kent Konseyleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesine dayanılarak hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin tanımladığı görevler ve çalışma ilkeleri doğrultusunda, dayanışma temelli bir işbirliği geliştirecek ve eşgüdüm içinde çalışacaktır. Muğla Kent Konseyleri iki aylık dönemlerde toplanacaktır. İlk dönem sözcülüğünün Menteşe Kent Konseyi Başkanı Dr.Vehip Keskin tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. İkinci dönem toplantısı Marmaris Kent Konseyi ev sahipliğinde yapılacak olup, dönem sözcülüğü Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin’e devredilecektir.  
ULA, SEYDİKEMER VE KAVAKLIDERE’DE KENT KONSEYİ KURULMALI
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı belediye kanununun 76.maddesine dayanılarak hazırlanan kent konseyi yönetmeliğinin 5.maddesine göre, kent konseyi bulunmayan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen ilk 3 ay içinde kent konseyinin toplanması için belediye başkanları tarafından çağrı yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle kent konseyi bulunmayan Ula, Seydikemer, Kavaklıdere ilçelerinde kent konseyi kurulmalı, genel kurullarını yapmayan Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde ise en kısa sürede kent konseyinin toplanması ve çalışmalara başlaması için çağrı yapılmalıdır. Muğla Kent Konseyleri tarafından ilgili belediyelere yazılı çağrı yapılacaktır.
ORTACA VE KÖYCEĞİZ’DE BELEDİYE YÖNETİMİNDEN BAĞIMSIZ SEÇİLMELİ
08/10/2006 tarihli kent konseyleri yönetmeliğinin 8. ve 11. maddelerinin Danıştay 8. Daire 2007/1280 esas 2008/3744 karar sayılı kararı ile  ‘hukuka ve kent konseylerinin kuruluş amacına aykırı olması’ gerekçesi ile iptali ve ardından 06/06/2009 tarihli değişiklikle yönetmeliğin mevcut halinin belediye başkanları ve temsilcilerinin kent konseyi başkanlığı görevini ifa etmelerinin hukuka ve kent konseylerinin kuruluş amacına aykırı olduğu gözetilerek, kent konseyi başkanının belediye başkanı veya yardımcısı olduğu Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde de en kısa sürede genel kurul toplanmalı, belediye yönetiminden bağımsız bir başkan ve yürütme kurulu seçilmelidir. Bu konuyla ilgili olarak da, Muğla Kent Konseyleri tarafından Ortaca ve Köyceğiz Belediye Başkanlıklarına yazılı çağrı yapılacaktır.
MECLİS KARARINDAN ÖNCE KENT KONSEYİNİN GÖRÜŞÜ ALINMALI
Belediye meclis gündemi, toplantılar öncesi ilgili kent konseyine bildirilmeli, belediye meclis toplantılarında gündem maddeleri görüşülürken, gündem maddesi karara bağlanmadan önce, ilgili kent konseyinin kurumsal görüşü alınmalıdır. Bunun yanında belediye meclisi ihtisas komisyonlarında kent konseylerinin ilgili çalışma grubundan temsilci/temsilciler yer almalıdır. Bu konuyla ilgili olarak Fethiye ve Menteşe Belediye Meclislerinde başlayan uygulamalar tüm ilçe belediye meclislerinde hayata geçirilmelidir.
KENT KONSEYLERİ MECLİS TOPLANTIYARINDA TEMSİL EDİLMELİ
Bu amaçla; Kent Konseyi Yönetmeliği’nin Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri başlıklı 2. bölümü, 6. maddesinin 1. fıkrası, a bendinde bahsi geçen, ‘Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak’ ile ilgili görevini yerine getirebilmesi için Kent Konseylerinin, Belediye Meclis toplantılarında, belediye ihtisas komisyonları ve diğer komisyonlarında yer ve söz verilerek temsil edilmesinin sağlanması konusunda Muğla’nın tüm ilçe belediyeleri yazılı olarak bilgilendirilecektir.”