Muğla 15°C

Menteşe Kent Konseyi Merkez Basınla buluştu


Menteşe Kent Konseyi Merkez Basınla buluştu
Mabolla Kent/Güncel-Menteşe Kent Konseyi Yönetim Kurulu, Menteşe Atapark’ta Muğla merkez basın çalışanları ile bir araya gelerek konseyin yürüttüğü çalışmalara yönelik bilgi paylaşımında bulundu. Kentin demokrasi kültürü ve katılımcı demokrasi anlayışı ile hareket eden ve toplumun genelini ilgilendiren konularda yaptıkları çalışmalarla farkındalık yaratan Menteşe Kent Konseyi- basın buluşmasına; Kent Konseyi Başkanı Dr. Vehip Keskin, Başkan Yardımcısı Mimar Özlem Aydoğdu Çömez, Engelliler Meclisi Başkanı Prof. Dr. Baki Umut Tugay, Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut, Genel Sekreter Dr. Gülçin Kınay Polat, Yürütme Kurulu Üyesi ve Çevre Çalışma Grubu Başkanı Nuran Aldan, Yürütme Kurulu Üyesi Av. Barış Aydın ve Mak. Müh. Evren Sarı ve gazeteciler katıldı.  
Toplantının açılış konuşmasında kent konseyinin çalışmalarına yönelik bilgiler paylaşan Dr. Vehip Keskin, kent konseylerinin kuruluş amacına yönelik hatırlatma yaparak şunları söyledi: “Kent konseyleri 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı belediye kanununa dayanılarak kuruldu. İlgili kanunun 76.maddesinde kent konseylerine, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek için çalışma görevi verildi. Bu anlamda temel vizyonumuz bu ilkeler ışığında tüm vatandaşlarının kendilerini ilgilendiren karar süreçlerine katılımını sağlamak ve kentin hakkını ve hukukunu savunmak olacaktır. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların tümü bu ilkelere dayalıdır. (Ulaşım ücretleri forumu, Menteşe Belediyesi Stratejik Plan Raporu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Raporu, Karabağlar ile ilgili Basın açıklaması ve Karabağlar forumu). Bundan sonraki süreçte de kentimizin hak ve hukukunu ilgilendiren her konuda, gerek yerel gerek merkezi idarenin tasarruflarına karşı halkın yanında müdahil olmaya çalışacağız. Muğla Kent Konseyleri Birliği’nin kurulmasına öncülük edeceğiz. Bu konuda ilçe kent konseylerinin de bizden beklentisi ve desteği var. Kasım ayının ilk haftasında, üniversitede, öğrenci sorunları ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir forum düzenleyeceğiz. Kentle üniversite arasında ya da kentteki kurumlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi için köprü görevi kurmaya hazırız. Kent konseyi, kentin tamamını temsil eden, kentin vicdanıdır ve ‘kent sahipsiz değil’ demektir.” Keskin, kent konseyinin toplumla olan ilişkilerinde basının önemli olduğunu ve basını paydaş olarak gördüklerini söyledi.  
Keskin’in ardından söz alan Başkan Yardımcısı Özlem Aydoğdu Çömez, MTA’nın Karabağlar Yaylasında maden aramasına yönelik düzenlenen Karabağlar forumundan kararı çıkan “Menteşe İlçesinde Maden Araştırmaları İzleme Komisyonu” hakkında bilgi paylaştı. Çömez, komisyonun ilk toplantısının yarın gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.  
Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut ise kent hakkından kaynaklanan hakları, kadınların kent hakkı üzerinden çalışmalarla yönlendireceklerini belirtti. Bulut, “Muğla’nın kadın dostu kent olması için kadın dostu kent kavramının içini dolduracak çalışmalar yapmak istiyoruz. Kadın Dostu Kent, kente önemli bir kaynak sağlar. Belirli alt yapıların kentte kurulmasını gerektirir. Bu kadınların yönetim kademelerinde yer almasından, şiddeti önleyici mekanizmalar kurulması, bir kadının kent yaşamına katılımı ile ilgili bütçeden pay almasına kadar çok geniş bir kavramdır. Belediyede toplumsal eşitlik biriminin kurulması kentte belirlenen noktalarda ‘Kadın Dostu Mekanlar’ projesi mahalle meclislerinin kurulması bunlarla ilgili ilk çalışmalarımız olacak. Sekibaşı Kadın Dayanışma Evini daha etkin ve mahallede yaşayan kadınlarla bir iletişim noktası olarak geliştirmeyi düşünüyoruz. Bütün bu çalışmaların içine özellikle yerel yönetimde yer alan kadın yöneticileri ve üniversiteyi de içine alacak biçimde, bütünlüklü ve güçlü adımlar atmak istiyoruz. Bu zamana kadar kadın politikaları oluşturmak için yaptığımız çalışmaları ve birikimlerimizi kent yaşamında kadına yönelik eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla kent yaşamına aktarmak vizyonumuzdur” diye konuştu.
Daha sonra söz alan MKK Çevre Çalışma Grubu Başkanı Nuran Aldan, konsey bünyesinde Çevre Meclisi kurulma kararı alındığını, bu amaçla öncelikle Çevre Çalışma Grubu oluşturulduğunu ve Grubun çalışmalarına başladığını bildirdi.
MKK Engelliler Meclisi Başkanı Prof. Dr. Baki Umut Tugay, Engelliler Meclisi olarak yeni dönemde yapacakları çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Tugay; “Yeni dönemde eğitim, özellikle engelli birey ve ailesinin farklı modellerde üretimin içinde olacağı istihdam ve uzun süreli bakım imkânlarının geliştirilmesine yönelik projelere ağırlık vereceğiz. Sadece engelli bireyi değil ailenin tamamını odağımıza alarak projelerimizi oluşturmak istiyoruz.  Kentin ulaşılabilirlik açısından geliştirilmesi, ülkemizin her kentine örnek ve model oluşturacak projelerimiz ve yasal alt yapı çalışmalarımız için başta Menteşe Belediyemiz olmak üzere kentimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışmak için yoğun çaba sarf edeceğiz. Hedefimiz sadece engelli dostu değil hak temelli, insan odaklı Türkiye’nin en yaşanılır ve örnek kentini kentimizin tüm bileşenleri ile akıl ve güç birliği ile yaratabilmektir” dedi.
Menteşe Atapark’ta gerçekleştirilen basın buluşması toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.