Muğla 22°C

Kelebekler Vadisi ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil edildi


Kelebekler Vadisi ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak tescil edildi
Mabolla Kent/Çevre-Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın Kelebekler Vadisi’nin Kesin korunacak Hassas Bölge Listesine alınması talebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak resmi gazetede yayınlandı. Kelebekler vadisinin 1.derece doğal sit alanından çıkarılmasının ardından, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca konuyla ilgili rapor hazırlamış ve Ankara’da girişimlerde bulunmuştu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Kelebekler Vadisinin “Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak ilan edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Karaca, “Seçimden önce ranta karşı duracağımıza söz vermiştik, kelebekler vadisi için olağanüstü gayret sarf ettik ve sonucunu aldık. Seçimden önce ne dediysek sözümüzün arkasındayız. Fethiye’yi Fethiyelilerle yönetmeye devam edeceğiz. Ranta asla kurban etmeyeceğiz” dedi.
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN NE DEMEK:
Kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları olup, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilerek yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlardır.
1- Flora, fauna ve bunlara ait habitatlar ile topografya ve siluet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmayacağına,
2-Ancak bu alanlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu izniyle; 3- Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda, teknik altyapı hizmetlerinden kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı, enerji nakil hattı ve orman yangın yolu yapılabileceğine,
4- Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden yapıların yapılabileceğine,
5- Mevcut altyapı ve üst yapı tesisleri ile ruhsatlı veya ruhsatlı sayılan yapıların bakım ve onarımlarının yapılabileceğine,
6- Herhangi bir yapı yapılmamak kaydıyla arıcılık faaliyetlerinin yapılabilecek.