Muğla 19°C

Eğitim Sen MYK Üyesi Karagöz; “Emek hak ve gelecek için 23 Kasım’da Ankara’dayız”


Eğitim Sen MYK Üyesi Karagöz; “Emek hak ve gelecek için 23 Kasım’da Ankara’dayız”
Mabolla Kent/Eğitim- Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Karagöz, Haklarımız, Geleceğimiz ve Öğrencilerimizin Eğitim Hakkı İçin 23 Kasım’da Ankara’dayız mitingi öncesinde bilgilendirme toplantıları kapsamında Muğla’ya geldi. Menteşe’de siyasi partiler, kitle örgütleri ve eğitim emekçileri ile bir araya geleceğini ifade eden, talepleriyle 23 Kasım’da Ankara’da olacaklarını belirten Karagöz’ün açıklamasında şu başlıklar öne çıktı:
TALEPLERİMİZİ HAYKIRMAK İÇİN
“Bu coğrafyanın emekçileri olarak; Eşitlik ve özgürlükler çerçevesinde kendi irademiz ve kendi değerlerimizle bir arada birlikte barış içerisinde kardeşçe yaşamak için 23 Kasım’da Ankara’da buluşuyoruz. Ekonomik, özlük demokratik talepleri yok sayılan, ücretli köle olarak çalıştırılan, ataması yapılmayan, sözleşmeli, kadrolu öğretmenlerle, emekleri görülmeyen ve her türlü angarya dayatılan hizmetli, memur ve teknik personel olarak adlandırılan eğitim emekçisi kardeşlerimizle birlikte taleplerimizi haykırmak ve insanca yaşamak için; 23 Kasım’da Ankara’da buluşuyoruz.
YÖK’SÜZ ÜNİVERSİTE YARATMAK İÇİN
Kürsüleri ellerinden alınmış barış akademisyenleriyle, özgür ve özerk üniversitelerde kamusal, bilimsel, parasız, laik ve anadilinde eğitim hakkı talep ettikleri için eğitim hakları elinde alınan üniversiteli gençlerimizle özerk ve YÖK ’süz üniversiteler yaratmak ve eğitim haklarına kavuşmaları için; 23 Kasım’da Ankara’da buluşuyoruz.
İHRAÇ EDİLEN ARKADAŞLARIMIZ İÇİN
Barışa, bir arada birlikte yaşama ses veren, savaşa, ölümlere hayır diyen, ısrarla hak, hukuk, adalet, demokrasi talep ettikleri için İHRAÇ edilen arkadaşlarımızla; gasp edilen bütün haklarımızı geri almak ve işimize geri dönmek için 23 Kasım’da Ankara’da buluşuyoruz.
BİLİMSEL LAİK EĞİTİM İÇİN
Yurttaş olarak devlette ödediğimiz her kuruş vergi; cemaat, tarikat ve özel okullara aktarılmaktadır. Çocuklarınızın anayasal hakkı olan; eşit, ulaşılabilir, kamusal, parasız, bilimsel, laik ve demokratik eğitim hakkı da yok sayılmaktadır. Velilerimizle birlikte çocuklarımızın “dindar ve kindar” nesillerin yetiştirildiği okullar da değil, eşit, ulaşılabilir, kamusal, parasız, bilimsel, laik ve anadilinde eğitimin verildiği okullarda eğitimlerini sürdürmek için; 23 Kasım’da Ankara’da buluşuyoruz.
İNSANCA YAŞAM TALEBİ İÇİN
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, 29 Haziran 2019 tarihinde yaptıkları ilk toplantılarında 13 bin TL olan maaşlarını yüzde 39 zam oranıyla 18 bin TL’ye çıkarmışlardır. 2020/2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede 3 milyon kamu çalışanı, 2 milyon kamu emeklisinin ‘insanca yaşama’ talepleri yok sayılmıştır. Emeğiyle geçinenlerin ücretlerine yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 gibi yapılan zam oranlarıyla emekçilere, açlık, yoksulluk ve sefalet dayatılmıştır.  2020 yılı Bütçesinde kamu emeklisi ve kamu çalışanlarına ek zam verilmesini talep etmek için; eğitim emekçileriyle 23 Kasım’da Ankara’da buluşuyoruz.
EK GÖSTERGE YASAL DÜZENLEMESİ İÇİN
Siyasal iktidar, yandaşı olan bütün kesimlere kaynak bulabiliyorsa; Eğitim emekçilerine verilmeyen 3600 ek gösterge, ayrımsız bütün eğitim emekçilerine verilmesi yönünde derhal bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Eğitim emekçilerinin ek ödemeleri (ek ders ücretleri, sınav ücretleri, eğitim ödeneği, seyyanen verilen zamlar) temel ücrete dâhil edilmelidir. Artan oranlı vergi dilimi yüzde 15 ile sabitlenmelidir.
GREVLİ TOPLU SÖZLEŞME İÇİN
Görev tanımları dışında eğitim emekçilerine verilen görevler angarya kapsamında değerlendirilmelidir. İllaki bu görevler yaptırılacaksa, gönüllülük temelinde ücret karşılığı yaptırılmalıdır. Gerçek bir toplu sözleşmenin yapıla bilinmesi için, grevli toplu sözleşme önündeki bütün yasal engeller kaldırılmalıdır.
ÖĞRETMENLERE KADRO VERİLMESİ İÇİN
Pedagoji eğitimi almış, Eğitim Fakültesi mezunu her insan öğretmen olma yeterliliğine sahiptir. KPSS sınavı, mülakat sınavı ve güvenlik soruşturması uygulamalarıyla öğretmenleri ayrıştıran ve itibarsızlaştıran uygulamalara son verilmelidir. Öğretmen atamalar; ücretli, sözleşmeli olarak değil, kadrolu olmalıdır. Üretil ve sözleşmeli çalışsan bütün öğretmenlere kadro verilmelidir. Ataması yapılmayan ve sayıları 700 bini bulan öğretmenlerimizin atamalarının önündeki bütün engeller kaldırılmalı ve atamaları derhal yapılmalıdır. AKP’nin 17 yıllık iktidarları döneminde, genelde bütün kamu emekçilerinin, özelde eğitim emekçilerin alım gücünün düzenli bir şekilde azaldığının canlı tanıklarıyız. Bu bağlamda emeğimiz, haklarımız ve geleceğimiz için 23 Kasım’da Eğitim Sen olarak ülkenin bütün ezilenleriyle, ötekileştirilenleriyle, eğitim ve bilim emekçileriyle Ankara’da buluşuyoruz.”